Αρχική Σελίδα Εκτύπωση E-mail

Μαθητεία 2017 - 2018


Προσωρινός πίνακας μαθητείας

Οριστικός πίνακας μαθητείας

Πίνακας αντιστοίχισης θέσεων  (ΠΡΟΣΟΧΗ υπάρχει προθεσμία)

 

 

Τομείς - Ειδικότητες

Ολοκληρώνοντας την Α' Τάξη, οι σπουδαστές επιλέγουν κάποιον από τους τομείς της Β' Τάξης, που οδηγούν σε αντίστοιχες ειδικότητες στη Γ' Τάξη.

 

Στο 1ο ΕΠΑΛ Ηλιούπολης για το σχολικό έτος 2016 - 2017 λειτούργησαν στη Β' τάξη οι παρακάτω Τομείς:

 

Τομείς - Β' Τάξη

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Τομέας Μηχανολογίας

Τομέας Πληροφορικής

Τομέας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Τομέας Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας

 

Στον Τομέα Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν δύο από τα παρακάτω μαθήματα που επιθυμούν να διδαχθούν:

 

 

- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1

- ΣYγχρονη ΑισθητικΗ 1

- ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑ 1

- ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑ 1 / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 

 

 

Στο 1ο ΕΠΑΛ Ηλιούπολης για το σχολικό έτος 2016 - 2017 προσφέρονται στη Γ' τάξη οι παρακάτω Ειδικότητες:

 

Ειδικότητες - Γ' Τάξη

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Τεχνικός Οχημάτων

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων και Εγκαταστάσεων

Τεχνικός Πληροφορικής

Βοηθός Νοσηλευτή

Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

Αισθητικής Τέχνης

Κομμωτικής Τέχνης

  

 

Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)

 
Τα Επαγγελματικά Λύκεια ανήκουν στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. μπορούν να εγγράφονται και απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείων οι οποίοι μπορούν αφού παρακολουθήσουν ΜΟΝΟ τα μαθήματα τομέα και ειδικότητας να αποκτήσουν πτυχίο της ειδικότητας που θα επιλέξουν και να δοκιμάσουν μια δεύτερη ευκαιρία για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ειδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ.
 
Συγκεκριμένα, στη Β΄ ΤΑΞΗ επιλέγουν έναν από τους 9 τομείς επαγγελματικών σπουδών και διδάσκονται 23 ώρες θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα του τομέα, ενώ στη Γ΄ ΤΑΞΗ επιλέγουν μια από τις 36 ειδικότητες που προσφέρονται, συναφή με τον τομέα σπουδών που επέλεξαν στη Β΄ τάξη και διδάσκονται 23 ώρες θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας που επέλεξαν.
 
Με την αποφοίτηση λαμβάνουν Επαγγελματικό Πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4 (αντίστοιχο των Ευρωπαϊκών).
 
 
Μετά την αποφοίτηση, όπως και όλοι οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ., μπορούν:
 
- Να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
 
- Να φοιτήσουν στο νέο θεσμό του προαιρετικού «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας», με το οποίο τους δίνεται η δυνατότητα   ασφαλούς ένταξης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον σε επιχειρήσεις και φορείς (του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ιδιωτικές επιχειρήσεις) υπό την εποπτεία του σχολείου με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθό στο 75% του κατώτατου μισθού, ασφάλιση και συμπληρωματικής εργαστηριακής εκπαίδευσης στο σχολείο. Μετά από εξετάσεις πιστοποίησης λαμβάνουν πτυχίο επιπέδου 5.
 
- Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση σε αντίστοιχους τομείς μέσω ειδικών εξετάσεων σε 4 μαθήματα (Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά και 2 μαθήματα ειδικότητας). Στα Τ.Ε.Ι. με ειδικό ποσοστό θέσεων αναλογικό του αριθμού των υποψηφίων από ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. και στα Πανεπιστήμια σε ποσοστό επιπλέον θέσεων 1%.

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ απολαμβάνουν θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα και μπορούν να εργαστούν σε αντίστοιχες ειδικότητες στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα καθώς και δικαιώματα ίδρυσης ατομικής επιχείρησης σε πολλές ειδικότητες.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

 

 

 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) λειτουργούν 9 τομείς οι οποίοι αντιστοιχούν σε 36 ειδικότητες.

Αντιστοιχία Τομέων με τις Ειδικότητες στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)

1. Ο Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:

(α) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

(β) Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

(γ) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

(δ) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

2. Ο Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:

(α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

(β) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

(γ) Τεχνικός Αυτοματισμού

3. Ο Τομέας Μηχανολογίας αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:

(α) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

(β) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

(γ) Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

(δ) Τεχνικός Οχημάτων

(ε) Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

4. Ο Τομέας Πληροφορικής αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:

(α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

(β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

5. Ο Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:

(α) Βοηθός Νοσηλευτή

(β) Βοηθός Ιατρικών ?Βιολογικών Εργαστηρίων

(γ) Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

(δ) Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

(ε) Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

(στ) Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων

(ζ) Βοηθός Φαρμακείου

(η) Αισθητικής Τέχνης

(θ) Κομμωτικής Τέχνης

6. Ο Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:

(α) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

(β) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

(γ) Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

(δ) Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

7. Ο Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού αντιστοιχεί προς την ειδικότητα:

(α) Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

8. Ο Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:

(α) Γραφικών Τεχνών

(β) Αργυροχρυσοχοΐας

(γ) Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης

(δ) Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος

(ε) Σχεδιασμού-Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων

(στ) Επιπλοποιίας ?Ξυλογλυπτικής

9. Ο Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:

(α) Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

(β) Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

 

Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στη Β΄ τάξη επιλέγουν με αίτηση τους τον Τομέα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Στη Γ΄ τάξη μπορούν να ενταχθούν με αίτηση τους σε οποιαδήποτε ειδικότητα του Τομέα που παρακολούθησαν στη Β΄ τάξη.