Το ΕΠΑΛ είναι ένα σχολείο που συνδυάζει, σε υψηλό επίπεδο, τη γενική παιδεία και την επαγγελματική εκπαίδευση,

με ανάπτυξη των κοινωνικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών μας.   

Τα τελευταία μας νέα!