Εξετάσεις τελειόφοιτων παρελθόντων ετών

Καλούνται οι τελειόφοιτοι παρελθόντων ετών ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ & Μέσων και Κατώτερων Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Ν.Δ. 580/70 που οφείλουν μαθήματα, να καταθέσουν αίτηση για συμμετοχή σε επαναληπτικές εξετάσεις έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/05/2023.