Τομέας Μηχανολογίας

Τα Μηχανολογικά Επαγγέλματα απαιτούν οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα κι ιδιαίτερη υπευθυνότητα για την εκτέλεση των μελετών που εκπονεί ο Μηχανολόγος Μηχανικός. Ακόμα, σημαντικά προσόντα για τα επαγγέλματα αυτά είναι η ευχέρεια στο τεχνικό σχέδιο, στους υπολογισμούς και στις μετρήσεις, καθώς και η καλή αντίληψη των μηχανών ή του χώρου. Ο δυναμισμός, η συνέπεια και η πρακτική σκέψη είναι επίσης θετικά προσόντα για την άσκηση των επαγγελμάτων, τέλος, απαιτούνται διοικητικές ικανότητες, ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα, διότι συχνά οι επαγγελματίες αυτοί αποτελούν μέλος μιας ομάδας εργασίας.

Στο σχολείο μας λειτουργούν οι παρακάτω δύο ειδικότητες:

Τεχνικός Οχημάτων.

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Επίσης στο 1ο ΕΠΑ.Λ Ηλιούπολης λειτουργεί το παρακάτω τμήμα μαθητείας (4ο έτος) του Μηχανολογικού Τομέα:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Δείτε τα εργαστήρια του τομέα Μηχανολογίας που βρίσκονται στο 3ο ΕΚ Αθηνών (Ηλιούπολη).