Τεχνικός Οχημάτων

Περιγραφή Επαγγέλματος

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων αποκτά δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο. Ο απόφοιτος της ειδικότητας έχει τη δυνατότητα να εργαστεί στους οργανισμούς ΔΕΚΟ – Δημόσιες υπηρεσίες, σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων – οχημάτων, σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων, σε εταιρείες εμπορίας ηλεκτρολογικών κι ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων, ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Διάρκεια Σπουδών – Εξέλιξη

Η συνολική διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση της ειδικότητας είναι 3 χρόνια. Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου ισότιμο με αυτό του Γενικού Λυκείου και Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4.

Μέσα από τις Πανελλαδικών Εξετάσεων ο υποψήφιος μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ και ΤΕΙ).

Τέλος οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ., έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στα ΙΕΚ και κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή ανάλογης ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας

Ο Τεχνικός Οχημάτων μπορεί να εργασθεί στο Δημόσιο, σε οργανισμούς ή στον ιδιωτικό τομέα και σε διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες όπως:

  • Σε συνεργεία επισκευής οχημάτων
  • Σε βιομηχανίες κατασκευής αυτοκινήτων
  • Σε εταιρείες εμπορίας ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων.
  • Σε εταιρείες εμπορίας μηχανολογικών ειδών αυτοκινήτου.
  • Σαν ελεύθεροι επαγγελματίες

Δείτε τα εργαστήρια της ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων, που βρίσκονται στο 3ο ΕΚ Αθηνών (Ηλιούπολης)