Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

Περιγραφή Επαγγέλματος

Ο Οδοντοτεχνίτης είναι ο ειδικευόμενος τεχνίτης που συνεργάζεται άμεσα και μόνο με τον Οδοντίατρο και κατασκευάζει όλες τις Εργαστηριακές κατασκευές που θα τοποθετηθούν στο στόμα του ασθενή. Ο Οδοντοτεχνίτης κατασκευάζει ή επισκευάζει:

 • Στεφάνες
 • Γέφυρες
 • Ολικές οδοντοστοιχίες
 • Μερικές Οδοντοστοιχίες
 • Ορθοδοντικούς  μηχανισμούς (κινητούς και ακίνητους)
 • Νάρθηκες(Αθλητικοί, βρυγμού, ορθοδοντικοί)

Ένας οδοντοτεχνίτης πρέπει να διαθέτει:

 • Καλή Αισθητική
 • Δεξιότητα σε ότι κατασκευάζει με τα χέρια του και Γνώση της επιστήμης του
 • Ακρίβεια Μεθοδικότητα και να είναι Σχολαστικός
 • Καλή όραση,  Αντίληψη των μορφών, των σχημάτων και του χρώματος
 • Ικανότητα για Δημιουργία και Ευστροφία και παρατηρητικότητα
 • Υπευθυνότητα και να είναι Συνεργάσιμος

Διάρκεια Σπουδών – Εξέλιξη

Η συνολική διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση της ειδικότητας είναι 3 χρόνια. Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου ισότιμο με αυτό του Γενικού Λυκείου και Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4.

Μέσα από τις Πανελλαδικών Εξετάσεων ο υποψήφιος μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ και ΤΕΙ).

Έχει την δυνατότητα Εισαγωγής μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων των ΕΠΑ.Λ. στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και να αποφοιτήσει με την ειδικότητα του Οδοντικού Τεχνολόγου, όπου αποκτά αυτόματα άδεια άσκησης επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη.

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ., έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στα ΙΕΚ και κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή ανάλογης ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας

Ο Βοηθός Οδοντοτεχνίτη μπορεί να εργαστεί:

 • Σαν Ελεύθερος Επαγγελματίας σε Δικό του Εργαστήριο, με την προϋπόθεση να έχει προσλάβει άτομο που έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη.
 • Σε Ιδιωτικά Εργαστήρια Οδοντοπροσθετικής
 • Σε Εταιρείες και Καταστήματα με οδοντιατρικά και οδοντοτεχνικά είδη.
 • Σε Οδοντιατρικές Κλινικές
 • Σε Δημόσια Νοσοκομεία.

Ο Οδοντοτεχνίτης

 • Φροντίζει για την οργάνωση του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και την τήρηση των όρων υγιεινής.
 • Παραλαμβάνει από τον οδοντίατρο τις εργασίες και τις παραδίδει ολοκληρωμένες, σύμφωνα με τις γραπτές του οδηγίες.
 • Κατασκευάζει προσωρινές αποκαταστάσεις κινητής και ακίνητης προσθετικής.
 • Κατασκευάζει ολικές οδοντοστοιχίες και άμεσες ολικές οδοντοστοιχίες.
 • Κατασκευάζει μεταλλικούς σκελετούς μερικής οδοντοστοιχίας.
 • Κατασκευάζει στεφάνες και γέφυρες όλων των ειδών.
 • Συνδυάζει ολικές – μερικές μεταλλικές οδοντοστοιχίες με στεφάνες n γέφυρες (τηλεσκοπικές στεφάνες, συνδέσμους ακριβείας με φρεζαριστά)
 • Συνδυάζει με ακρίβεια οδοντοτεχνικές εργασίες με εμφυτεύματα.
 • Κατασκευάζει μεταλλοκεραμικές στεφάνες και γέφυρες.
 • Κατασκευάζει υαλοκεραμικές εργασίες (ένθετα – επένθετα – jacket).

Η Οδοντική Τεχνολογία αποτελεί έναν άρρηκτα συνδεδεμένο κλάδο με την επιστήμη της οδοντιατρικής. Ο οδοντοτεχνίτης είναι ο ειδικευμένος τεχνικός που κατασκευάζει προσωρινές αποκαταστάσεις δοντιών, ολικές οδοντοστοιχίες, ορθοδοντικούς μηχανισμούς όλων των ειδών κ.ά, τα οποία προμηθεύονται οι  οδοντίατροι. Η οδοντοτεχνική είναι ένας διαρκώς αναπτυσσόμενος κλάδος που κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος στο χώρο της υγείας, με σταθερή ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής είναι και η Αισθητική Οδοντιατρική, αφού όλο και περισσότεροι άνθρωποι καταφεύγουν στη βελτίωση της όψης των δοντιών τους. Οι ανάγκες των οδοντιατρείων και των ορθοδοντικών κέντρων για κάλυψη πρώτων υλών αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς, παγιώνοντας έτσι τις συνεργασίες τους με οδοντοτεχνικά εργαστήρια.

Έργο του Βοηθού Οδοντοτεχνικού είναι η εκτέλεση προσθετικών εργασιών για την ανάκτηση χαμένων δοντιών με υλικά και κράματα που έχουν εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).Εργάζεται υπό την επίβλεψη του οδοντοτεχνίτη ο οποίος, με τη σειρά του, ακολουθεί τις οδηγίες του οδοντιάτρου. Οι οδοντοπροσθετικές εργασίες έχουν σκοπό να αναπληρώσουν τα χαμένα φυσικά δόντια και τους γύρω ιστούς με τεχνητά μέσα. Κάθε ασθενής παρουσιάζει ξεχωριστά προβλήματα, γι’ αυτό απαιτείται ο Βοηθός Οδοντοτεχνικού να κατανοεί και να κατέχει την εξειδικευμένη γνώση ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει τη σωστή λύση. Ανάλογα με τις γνώσεις και την εμπειρία του ο Βοηθός Οδοντοτεχνικού μπορεί να έχει τα εξής καθήκοντα:  να φροντίζει για την οργάνωση του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, την προμήθεια απαραίτητων υλικών, να κατασκευάζει προσωρινές αποκαταστάσεις κινητής και ακίνητης προσθετικής, ολικές οδοντοστοιχίες, μεταλλικούς σκελετούς μερικής οδοντοστοιχίας, στεφάνες και γέφυρες όλων των ειδών.

Δείτε τα εργαστήρια της ειδικότητας Βοηθού Οδοντοτεχνίτη που βρίσκονται στο 3ο ΕΚ Αθηνών (Ηλιούπολης)