Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Περιγραφή Επαγγέλματος

Ο απόφοιτος  Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών  ως πιστοποιημένος τεχνικός ασχολείται με:

 • εγκατάσταση, συναρμολόγηση, επισκευή, αναβάθμιση, υπολογιστικών συστημάτων και, κινητών τηλεφώνων
 • εγκατάσταση, έλεγχο,  διαχείριση  δικτύων υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
 • εγκατάσταση  έλεγχο και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας (συναγερμοί, συστήματα παρακολούθησης, κάμερες).
 • σχεδιασμό και  υλοποίηση συστημάτων  ρομποτικής και αυτοματισμού 
 • εγκατάσταση ηχητικών συστημάτων σε  αίθουσες διαλέξεων-συναυλίες
 • επεξεργασία ήχου και εικόνας (μοντάζ)

Διάρκεια Σπουδών – Εξέλιξη

Η συνολική διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση της ειδικότητας είναι 3 χρόνια. Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου ισότιμο με αυτό του Γενικού Λυκείου και Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4.

Μέσα από τις Πανελλαδικών Εξετάσεων ο υποψήφιος μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ και ΤΕΙ).

Τέλος οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ., έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στα ΙΕΚ και κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή ανάλογης ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας, λαμβάνουν δύο άδειες άσκησης επαγγέλματος:

 • Βοηθού Ραδιοτεχνικού και Ραδιοτεχνικού (Τεχνικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων)
 • Προσωπικού Ασφαλείας Κατηγορίας Β’ (Εγκαταστάτης Συστημάτων Ασφαλείας)

Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος για εργασίες ως:

 • Χειριστής auto cue
 • Τεχνικός Δικτύου Εκπομπής (RF)
 • Τεχνικός Ροής Προγράμματος
 • Τεχνικός Ρύθμισης Εικόνας
 • Ηλεκτρονικός Ραδιοζεύξεων
 • Χειριστής Κονσόλας Μίξης Εικόνας
 • Τεχνικός Μεταγραφών
 • Μηχανικός Τηλεόρασης – Master Control

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών & Υπολογιστικών Συστημάτων, Δικτύων& Τηλεπικοινωνιών, μπορούν να εργαστούν σε επαγγελματικούς τομείς της ειδικότητάς τους ως τεχνικοί ή ως αυτοαπασχολούμενοι

 • Βιομηχανίες ή βιοτεχνίες παραγωγής και συναρμολόγησης  ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών προϊόντων
 • Επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών
 • Τεχνικές υπηρεσίες συντήρησης υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων του δημοσίου & ιδιωτικού  τομέα
 • Εταιρείες εγκατάστασης και πιστοποίησης  δικτύων υπολογιστών.

 • Εταιρείες εγκατάστασης και πιστοποίησης δικτύων οπτικών ινών
 • Εταιρείες εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ασφαλείας & κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης
 • Studio παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων και ταινιών
 • Τμήματα τεχνικής υποστήριξης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών
 • Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών, Τμήματα τεχνικής υποστήριξης κινητής και σταθερής τηλεφωνίας,
 • Βιομηχανίες Κατασκευής  Συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών , οικιακών συσκευών, στερεοφωνικών, τηλεοράσεων, τηλεφωνίας, Η/Υ, κλπ.
 • Εγκαταστάσεις λήψης και διανομής τηλεπικοινωνιακών σημάτων
 • Εταιρείες εγκατάστασης επαγγελματικών  ηχητικών συστημάτων
 • Πολιτική και Στρατιωτική Αεροπορία (ραντάρ, συστήματα ραδιοεπικοινωνίας)
 • Εταιρείες που ασχολούνται με Ιατρικά ηλεκτρονικά.
 • Εταιρεία ή Εργαστήριο επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών και εγκατάστασης κεντρικών κεραιών.
 • Καταστήματα πώλησης συσκευών ήχου, εικόνας, υπολογιστών, δικτυακών προϊόντων, κλπ.

Δείτε τα εργαστήρια της ειδικότητας  Τεχνικός Ηλεκτρονικών & ΥπολογιστικώνΣυστημάτων, Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών που βρίσκονται στο 3ο ΕΚ Αθηνών